EVENTS
MISSION

SEASON'S GREETING

Akoy nakiisa sa inyong kaligayahan sa pagdiriwang ng Karawan ng ating tagapagligtas at Panginoon. Talagang ipinakita ng Diyos ang kanyang pag mamahal nating tao sa pamamagitan ng kanyang pagpadala sa mundo ng kanyang Bugtong na Anak bilang kalahi nating tao at nanahan sa ating kasamahan. Ang Diyos na pag-ibig ay naging Tao at nanahan sa atin, bilang pakita ng Diyos paano mamuhay tayo bilang tao, katawang pinagharian ng pag ibig. Kaya tayo’y dapat magsaya at magdiwang, dahil kay Hesus, sinabi ng Diyos sa atin, mahal niya ang ating lahi at nais niyang makiisa sa atin ngayon at magpakailan man. Maligayang Pasko sa ating lahat at Manigong Bagong Taon, 2015!

I am one with you in your celebration of the Birth of our Savior and Lord. Indeed, God shows His love of us by sending His only begotten Son to become Part of our human race who dwells in us. The Lord who is love became man And lived with us to exemplify how to live as humans, flesh ruled by love. Hence, we must rejoice and celebrate because of Jesus. God said to us that He loves our race and He desires to be one with us today and forever. Merry Christmas to each of us and a Happy New Year 2015!

Fr. Pol Plaza, CP
Provincial


VIEW HITS: 85968